АВТОРИЗЍРАН

АВТОРИЗЍРАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от авторизирам като прил.

Авторизиран превод. 1. Превод, направен с одобрението на автора или от самия него. 2. Свободен превод на художествено или друго произведение, в който преводачът внася личен творчески елемент. Авторката предлага авторизиран превод на речника, който е адаптиран за ученици.

Списък на думите по буква