АВТОРИЗЍРАНЕ

АВТОРИЗЍРАНЕ ср. Отгл.същ. от авторизирам и от авторизирам се.

Списък на думите по буква