АВТОРИТЀТНО

АВТОРИТЀТНО. Нареч. от авторитетен. Важно и авторитетно Дочо обясни същността на агитацията, както той я разбираше. Т. Влайков, Пр. I, 105. Неговият голям чин му даваше и правото да съди за всичко авторитетно и умно. Й. Йовков, ПК, 104.

Списък на думите по буква