А̀ВТОРСТВО

А̀ВТОРСТВО, мн. няма, ср. Принадлежност на едно произведение на автора му. Има вече една утвърдена легенда за тоя Г-нов, която му приписва авторството на песните във Веда Словена. Ив. Вазов, Съч. XVI, 76.

Списък на думите по буква