АВТОСПО̀РТ

АВТОСПО̀РТ, мн. няма, м. Вид моторен спорт с използуване на различни видове автомобили; автомобилен спорт, автомобилизъм.

Списък на думите по буква