АВТОСТА̀РТЕР

АВТОСТА̀РТЕР м. Техн. Автоматичен стартер; пускател.

Списък на думите по буква