АВТОСТО̀П

АВТОСТО̀П, мн. ‑ове, след числ. ‑а, м. 1. Механизъм за автоматично спиране работата на машина, движението на локомотив и др.; автоматична спирачка, автоматичен регулатор.

2. Само ед. Обикн. с предл. на.Безплатно пътуване с автомобилно превозно средство, спирано по пътя от лицето, което желае да пътува, чрез вдигане на ръка. Дойдох си на автостоп. △ Автостопът е за предпочитане. △ Пътувах на автостоп.

Списък на думите по буква