АВТОСТО̀ПАДЖИЙКА

АВТОСТО̀ПАДЖИЙКА ж. Жена, коя‑

то пътува на автостоп (във 2 знач.); автостопьорка. До шосето стояха две автостопаджийки.

Списък на думите по буква