АВТОСТО̀ПАДЖИЯ

АВТОСТО̀ПАДЖИЯ, ‑ията, мн. ‑ии, м. Човек, който пътува на автостоп (във 2 знач.); автостопьор, автостоповец. — Автостопаджия — каза кондукторът. — Загазил е горкият, гледай как маха ръце. Я. Антов, СбХС 1976, 332.

Списък на думите по буква