АВТОСТРА̀ДА

АВТОСТРА̀ДА ж. 1. Автомагистрала; автобан, аутобан, магистрала. Пътищата за автомобилно движение (автомагистрали и автостради) се използуват изключително за бързоходни моторни коли, леки и товарни. Л. Манчев, П I, 57.

2. Разг. Широк автомобилен път. Пътят на мнозина минаваше през Бояна, а на други — през Копитото. А в същото време по серпентините на планинската автострада летяха леки коли. ВН, 1960, бр. 2607, 1.

— От ит. autostrada. — Друга форма: аутостра̀да.

Списък на думите по буква