АВТОСЪСТЕЗА̀ТЕЛ

АВТОСЪСТЕЗА̀ТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Състезател по автомобилен спорт. — Откога националните автосъстезатели започнаха да се движат със скоростта на волска кола, драги! Закъсняваме. Б. Балабанов, ИП, 158.

Списък на думите по буква