АВТОТЍПИЯ

АВТОТЍПИЯ, мн. няма, ж. Печат. Начин на печатане чрез пренасяне на образ, рисунка или снимка върху цинкова плоча ръчно или фотомеханично.

— Друга форма: аутотѝпия.

Списък на думите по буква