АВТОТО̀МИЯ

АВТОТО̀МИЯ ж. Биол. Рефлекторно откъсване на крайниците или други придатъци и части на тялото при някои животни за самозащита или под влияние на силно дразнене. Като защитно средство може да се разглежда и автотомията. Някои сухоземни.. при нападение от страна на други животни откъсват опашката си, която впоследствие регенерира. Л. Христов, З, 111.

— Гр. αа̀τοτομία.

Списък на думите по буква