АВТОТРА̀КТОРЕН

АВТОТРА̀КТОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който се отнася до автомобили и трактори. Автотракторни двигатели. Автотракторни лагери. Автотракторни части. Автотракторен парк.

2. Който е предназначен за производство на автомобили и трактори. Автотракторна промишленост. Автотракторен завод.

Списък на думите по буква