АВТОТРАНСПЛАНТА̀ЦИЯ

АВТОТРАНСПЛАНТА̀ЦИЯ ж. Мед. Присаждане на част от тъкан или орган, взета от друго място на тялото на същия човек с цел отстраняване на дефект на кожата. Най-добре се удава автотрансплантацията; и при нея имат значение биохимичните качества на средата. Б. Кърджиев, ОПА, 345.

Списък на думите по буква