АВТОТРАНСПО̀РТ

АВТОТРАНСПО̀РТ м. 1. Транспорт, който се извършва с автомобили; автомобилен транспорт. Товарен автотранспорт.

2. Само ед. Ведомство на автомобилния транспорт. Служещ в автотранспорта.

Списък на думите по буква