АВТОТРАНСПО̀РТЕН

АВТОТРАНСПО̀РТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който е свързан с автотранспорта. Автотранспортно предприятие. Автотранспортна работилница. Автотранспортна служба. Автотранспортни средства.

Списък на думите по буква