АВТОТРАСЀ

АВТОТРАСЀ, мн. ‑та, ср. Трасе, път за автомобили; автомобилно трасе. Още един проект крояло споменатото холандско ведомство — да се заплаща преминаването

по автотрасетата в определен радиус около някой голям град. СТ, 1999, бр. 40, 10.

Списък на думите по буква