АВТОТРО̀ФЕН

АВТОТРО̀ФЕН, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни. Биол. Прил. от автотрофия; самоизхранващ се. Автотрофни организми.

Списък на думите по буква