АВТОТРО̀ФИ

АВТОТРО̀ФИ мн., ед. (рядко) автотро̀ф м. Биол. Автотрофни организми — животни или растения.

Списък на думите по буква