АВТОХРО̀М

АВТОХРО̀М м. Печат. Фотографска пластинка, плака, на която чрез срециална химическа обработка се получава многоцветно изображение на снимката.

— От гр. αа̀τός 'сам' и χρ?μα 'цвят'.

Списък на думите по буква