АВТОЩУ̀РМАН

АВТОЩУ̀РМАН м. Авиац. Аеронавигационен уред, който автоматично определя посоката на самолета и отбелязва на карта неговия маршрут; автоматичен щурман.

Списък на думите по буква