АВУНКУЛА̀Т

АВУНКУЛА̀Т м. Истор. Установена от обичаите особено тясна връзка между вуйчото и неговите племенници, която води началото си от епохата на матриархата.

— От лат. avunculus 'вуйчо, чичо'.

Списък на думите по буква