АВУЧ

АВУЧ м. Остар. и диал. Морков. От бурените (зеленчуци) бременната може да яде спанак, авуч, зелен грах. Й. Груев, КН 7 (превод), 7.

— От тур. havuç 'морков'. Друга форма: ау̀ч.

Списък на думите по буква