АГА̀ВА

АГА̀ВА и АГА̀ВЕ ж. Субтропично американско растение с ниско стъбло и големи, дебели, с бодли по краищата си сивозелени листа, от които се получават груби влакна, употребявани за производство на амбалажна хартия, за изработване на изтривалки, рогозки и др. Тука [в Мексико] много ся ражда: ориз, .. , захарен тръстик, .. , агава, на което водата е обикновено питие на мексиканците. Ив. Богоев, ВГД (превод), 300.

— От гр. Bγαυός 'благороден, удивителен'.

Списък на думите по буква