АГАЛА̀Р

АГАЛА̀Р и АГАЛА̀РИ мн. Остар. Аги; агаларци. Бейтула бей извади от пояса си фермана,.. и зачете.. — Какво ще кажеш, паша ефендим? Съгласен ли си?.. — Тук няма какво да се мъдрува.. — А вие, агалар? — обърна се Бейтула бей към двамата мухтари. М. Марчевски, П, 40. С еднакво старание и с еднакво умение Цани Гинчев изобразява и бита на българите, и бита на агаларите, като изважда пред нас представители на всички съсловия. Г. Константинов, ПР, 118. Рибар беше той и голям ловец,.., гледаше смело с големите си, тъмни очи, та и най-злите агалари в Преспа приказваха по-кротко с него. Д. Талев, ПК, 63.

— Тур. agalar.

Списък на думите по буква