АГАЛА̀РСТВО

АГАЛА̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Господаруване, власт; агалък. Беше след Съединението,.. Турците, които дотогава все още се надяваха да си върнат властта и агаларството, разбраха, че тяхното господарство тук се е свършило вече. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 119.

Списък на думите по буква