АГА̀ЛЕ

АГА̀ЛЕ нареч. Остар. и диал. Обикн. удвоено агале-агале. Бавно, полека.

— От гр. Bγάλι (α).

Списък на думите по буква