АГАМЀТ

АГАМЀТ м. Биол. Продукт от делене на клетка при едноклетъчните животни и нисши растения, от които се развива нов организъм.

— От гр. Dγαμος 'безбрачен'.

Списък на думите по буква