АГАРЯ̀НСТВО

АГАРЯ̀НСТВО, мн. няма, ср. Събир. Остар. Всички агарянски, нехристиянски, мохамедански народи като цяло.

Списък на думите по буква