АГДА̀

АГДА̀ ж. Диал. Сгъстена гроздова мъст.

— Тур. agda.

Списък на думите по буква