АГЀНТ

АГЀНТ1 м. 1. Представител на организация, учреждение и под., който изпълнява определени задачи. — Снощи той ми каза, че му трябвало деятелен агент за провинцията, за събиране абонаментите на списанието му. Ив. Вазов, Съч. IX, 88. Тодор Брежов беше от дълги години агент на застрахователно дружество и често пътуваше в провинцията. М. Грубешлиева, ПП, 89. Всичките агенти на фирмата са закупили големи количества [жито] на много ниски цени. П. Спасов, ХлХ, 438. Тая подземна стая служеше за писалище и работен кабинет на всички апостоли и агенти, които нощуваха тайно в дома на баба Тонка. Ив. Вазов, Съч. VI, 69. Данъчен агент. Финансов агент. Търговски агент. Борсов агент.

2. Прен. Посредник, проводник на интересите на някого. Фалшивите гербови марки наводниха .. може би околийски началници и много други служители по държавната лестница да са били волни и неволни агенти на това гнусно държавно обирничество. Бълг., 1902, бр.452, 2. Колко странно вълнение събуждаха у него тия мъже, които лягаха върху бомбите и се оставяха да бъдат разкъсани от тях, за да убедят европейските дипломати, че атентатът не е дело на вулгарни и подкупени агенти! Д. Димов, Т, 544.

3. Неуниформен, обикн. таен полицейски служител. Къщурката на Симеон се намираше почти на края на града, всред непроходими пространства от кал.. Макс нагази смело в калта — бариера срещу шпионите и агентите на полицията, които пазеха обувките си и не си даваха труд да стигнат до тия места. Д. Димов, Т, 227. Ламбрев с ординареца си и с един агент от комендантството отиваше към квартирата, която бяха му определили. Й. Йовков, Разк. I, 166. На гарата — пусто, сноват полицаи, / на изхода група агенти стоят. Т. Харманджиев, П, 48. Таен агент.

4. Конспиративно действащ в чужда държава шпионин. Агент на чуждо разузнаване.

Дипломатически агент. Остар. Дипломатически представител на една държава в друга.

— От лат. agens, -ntis 'който действа' през рус.

АГЀНТ

АГЀНТ2 м. Книж. Причинител на различни явления в организма на човека, в природата и др. Подземната вода е също така важен геологичен агент поради това, че тя се движи много бявно из скалите, нейното действие е главно химическо. Геол. IX кл,

54. Има данни за отравяне на зайци вследствие неправилна употреба на химически торове. Всички изследвания в научноизследователските институти потвърдиха, че смъртността е настъпила в резултат на химически агенти. ЛР, 1979, кн. 2, 11. Микробни агенти.

— От лат. agens, -ntis 'който действа' през рус.

Списък на думите по буква