АГЀНТСТВО

АГЀНТСТВО, мн. ‑а, ср. Остар. 1. Представителство на една държава в друга; агенция. После помисли мрачно, че, каквото и да се случи, Магдалина ще бъде доведена в българското дипломатическо агентство. Ив. Вазов, Съч. NII, 34. Цанов е ходил да преговаря с руския агент за гаранциите,.. Агентството е отговорило, че гаранциите, които дава, са следвующите: Няма да допуснат ничия окупация, гарантират ни от нападенията на Турция и Сърбия. С. Радев, ССБ II, 104.

2. Зданието, където се помещава такова представителство. В това време войската заобиколи двореца, навлезе в хотел "България" и постави постове по прозорците. Дворецът скоро беше обграден и откъм руското агентство. В. Геновска, СГ, 464.

Списък на думите по буква