АГИА̀ЗМА

АГИА̀ЗМА ж. Остар. Аязмо. Никой да са не намесва в туй, що се касае до лозята, градините,.., агиазмите, мелниците и до други подобни здания, къщи и дюгени, които принадлежат на зависящите от Патриархията църкви. ДЗОИ (превод), 25.

— Гр. Dγιασμα 'светена вода'.

Списък на думите по буква