АГИО

АГИО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: свет, напр.: агиобиография, агиология и др.

— Гр. Cγιο—.

Списък на думите по буква