АГИОГРА̀ФИЯ

АГИОГРА̀ФИЯ ж. Литер. Вид църковна литература, посветена на живота и делата на лица, провъзгласени от църквата за светци.

— От гр. άγιογρα5ία.

Списък на думите по буква