АГИТА̀ТОР

АГИТА̀ТОР м. Лице, което върши агитация. Комисарите обаче усложниха сами своето положение [в изборите], като се превърнаха от представители на царя,.., в обикновени агитатори. Тяхната агитация бе разпалена, нетолерантна и крайно недобросъвестна. С. Радев, ССБ I, 279. Изборите наближаваха и в селото взеха да обикалят агитатори и от града, да събират мъжете и да им държат разпалени и дръзки речи. Г. Караславов, С, 134. Тук съм длъжен да кажа и това, че апостолите, после Левски, не срещаха големи затруднения в пропагандата,.., защото тоя знаменит агитатор беше отворил навсякъде път, в по-главните градове и села. З. Стоянов, ЗБВ I, 344.

— Лат. agitator 'човек, който раздвижва, вълнува' през рус. агитатор.

Списък на думите по буква