АГИТА̀ТОРСТВО

АГИТА̀ТОРСТВО, мн. ‑а, ср. Разг. 1. Само ед. Дейност на агитатор.

2. Обикн. мн. Агитаторски приказки, думи, изказвания. Ах, колко щеше да бъде похвално за нашите начело мъже,.., наместо да развращават населението със своите агитаторства,.., то да биха си дали труд, патриотическа грижа да вникнат в състоянието на населението. ВЦ, 1888, кн. 20, 32.

Списък на думите по буква