АГИТМАТЕРИА̀ЛИ

АГИТМАТЕРИА̀ЛИ мн., ед. (рядко) агитматериа̀л м. Остар., сега ирон. Материали за агитация.

Списък на думите по буква