АГИТПРО̀П

АГИТПРО̀П м. Рядко. 1. Отдел за агитация и пропаганда в комунистическа партийна организация в Съветския съюз и др. комунистически страни.

2. Агитпропчик.

— Рус. агитпроп.

Списък на думите по буква