АГИТТАБЛО̀

АГИТТАБЛО̀, мн. ‑ла̀, ср. Рядко. Табло с агитационни материали.

Списък на думите по буква