АГЛОМЕРА̀Т

АГЛОМЕРА̀Т м. 1. Геол. Природни струпвания от неспоени скални и минерални късове.

2. Техн. Късове руда или скали, получени от слепяване или пресуване.

— От лат. agglomeratus ’съединен’ през рус. агломерат.

Списък на думите по буква