АГЛОМЕРА̀ЦИЯ

АГЛОМЕРА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Метал. Топлинен процес, при който чрез спичане става слепване на съставните частици на дребнозърнести или праховидни руди, рудни концентрати и др. в едри късове.

Списък на думите по буква