АГЛО̀СИЯ

АГЛО̀СИЯ, мн. няма, ж. Мед. 1. Вродена липса на органа език.

2. Липса на способност да се говори; немота.

— От гр. Bγλωσσία ’безезичие’.

Списък на думите по буква