АГЛУТИНА̀ЦИЯ

АГЛУТИНА̀ЦИЯ1, мн. няма, ж. Езикозн. Образуване на граматическите форми на думите в угрофинските, тюркските и някои други езици чрез прибавяне към корена на една след друга отделни еднозначни морфеми, употребявани в езика като самостоятелни думи.

— От лат. agglutino ’прилепване’.

АГЛУТИНА̀ЦИЯ

АГЛУТИНА̀ЦИЯ2, мн. няма, ж. Мед. Явление, при което под въздействие на аглутинини се събират на купчина бактерии, червени кръвни телца или други микроорганизми.

Списък на думите по буква