АГЛУТИНОГЀН

АГЛУТИНОГЀН м. Мед. Реактив на аглутинини, който се съдържа в червените кръвни телца. В еритроцитите на човека се намират два различни аглутиногена. М. Василев и др., ВБ, 473.

— От лат. agglutino ’прилепвам’ + гр. γένος ’род’.

Списък на думите по буква