А̀ГНЕ

А̀ГНЕ, мн. ‑та, ср. Малкото на овца. Едно стадо овце с агнетата си, доста големички вече, пасяха край пътя. Й. Йовков, ПГ, 141. Отдалеч се чуеше реването на един бик .. ; после блеянието на агнета. Д. Попов, СбРС (превод), 80. Днеска слънце е огряло, / пойно птиче е запяло, / агне радостно забляло. Ран Босилек, Р, 34. Агнето го гледай по опашката, а ерето по гърдите. П. Р. Славейков, БП I, 1. Коза агне не кози. Послов. Агне отдели ли се от стадото, вълците го изядат. Послов. Вълкът варди агнето от лисицата да го изяде той. П. Р. Славейков, БП I, 85. Кроткото агне от две майки бозае. Послов. И вълкът сит, и агнето цяло. Погов. Печено агне. Агне сукалче. Гергьовско агне. Прен. Разг. Гальов. За изразяване на нежно отношение (обикн. при обръщение) към любим, близък човек. Мила дружка ми заспала .. Спи ми, пиле, спи ми, агне, спи, почивай. П. Р. Славейков, В, 23.

Кротък като агне. Разг. Много кротък. На ти, вълко, агне. Разг. За нещо, дадено или получено наготово, без труд.

— Друга (диал.) форма: я̀гне.

Списък на думите по буква