А̀ГНЕНЕ

А̀ГНЕНЕ ср. Отгл. същ. от агня се. Много от тях [овцете] измрели веднага, .. Пък за агнене и дума да не става — до една ще се изяловят. Ст. Марков, ДБ, 28.

— Друга (диал.) форма: я̀гнене.

Списък на думите по буква