АГНОСТИЦЍЗЪМ

АГНОСТИЦЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Филос. Философско идеалистическо учение, което отрича възможността да се опознаят обективната действителност и нейните закономерности.

— От гр. B ’без’ + γν?σις ’знание, познание’.

Списък на думите по буква