А̀ГНЯ

А̀ГНЯ, ‑иш, мин. св. ‑их, несв., прех.Диал. Агня се.

А̀ГНЯ СЕ несв., непрех. За овца — раждам. — На бея бяха овцете. .. Ама овце без брой, момче! Вълци налитат, агнят се — кой ще ти държи точна сметка? Б. Несторов, СР, 133.

— Други (диал.) форми: а̀гна, я̀гня (се).

Списък на думите по буква